Diensten

Specialiteiten

Pijnbeheersing
Methodes om chronische pijn (zowel fysiek als emotioneel) te verlichten of zelfs op te heffen. De sessie kan perfect online gebeuren.

Mindscaping
Dit is een ongelooflijk effectieve techniek waarbij een koppeling wordt gemaakt vanuit de onbewuste geest naar het denkende zelf onder de vorm van een soort landschapskaart. Deze techniek is nog meer geschikt om online te gebruiken omdat er geen diepe trances nodig zijn. De toepassingen zijn legio, maar zoals altijd beslis ik zelf, op basis van ons intake gesprek, welke methode meest geschikt is in jouw persoonlijke situatie.

Profound Somnabulism
Hier wordt je in een diepe trance gebracht en wordt het onbewuste getriggerd om te communiceren met de hypnotiseur via de stembanden van de client. Het is een eigenlijk een voortzetting van het Simpson protocol dat communicatie bewerkstelligd via kleine spierbewegingen. Deze methode is vooral geschikt wanneer een fysieke ontmoeting mogelijk is, dus liefst in de praktijk.

Hypnose bij bevalling
De aanstaande mama leert onder hypnose methodes om ontspannen te kunnen bevallen. Onze insteek is dat een gezonde moeder die een gezonde baby draagt makkelijk en comfortabel de geboorte kan volbrengen.

Zielsprogressie
(regressie) (3 sessies) Diepe hypnose maakt het mogelijk om verbinding te maken met zielsherinneringen en ervaringen uit het tussenbestaan. Vragen zoals: Wie ben ik? Wat is mijn doel? Wat gebeurt er met mij als ik sterf? Waarom koos ik dit leven? Deze sessies hebben een zeer positieve transformerende werking.

Deep meditation
(1 tot 3 sessies) De bedoeling is om je zéér snel op weg te helpen in het beoefenen van stilte-meditatie. Je leert meteen ook een specifieke vorm van zelfhypnose waardoor je de babbelaar in je hoofd sneller kunt uitzetten om zodoende diepe zelf-trances te bereiken.

OOBE
Zéér ingrijpende methodes om buitenlichamelijke ervaringen te faciliteren. Dit doe ik enkel voor mensen die al wat levensjaren op de teller hebben, zelf al een voortraject achter de rug hebben, een spiritueel pad volgen en ook enkel als het, naar mijn en enkel mijn gevoel, kan bijdragen aan het leer/ontleer proces van de client. Op dit ogenblik enkel via fysieke sessie.

Palliatieve zorg
In eerste instantie wordt gekeken naar het verlichten van de fysieke ongemakken en het tot rust brengen van de denkgeest. In tweede instantie help ik om de kleine kwetsbare mens in dat toch wel hevige verhaal naar aanvaarding te gidsen. En in derde instantie, voor diegenen die zich daar klaar voor voelen, wordt gewerkt op zielniveau waardoor de overgang vreugdevol verloopt. Dit wordt aangeboden onder de vorm van een bezoek op locatie.

En waarvoor kan hypnose nog ingezet worden?

Voor het verbeteren van studieresultaten, de sportprestaties en concentratie.

Beter omgaan met stress en dus ook vermijden van burnouts.
Daarmee samenhangend verlichten en opheffen van allergieën, eczeem, psoriasis, …

Verwijderen van fobieën & angsten, zoals vliegangst, faalangst, claustrofobie, angst voor bepaalde dieren en insecten, …

Gewichtsmanagement (5 sessies).

Oorsuizen of tinnitus.

Relatieproblemen, liefdesverdriet, rouwverwerking.

Slaapstoornissen & onrust in het algemeen (piekeren, compulsief denken, …)

Verslavingen allerhande waaronder bijvoorbeeld: alcohol misbruik, overmatig eten, overmatig roken, seksverslaving, gaming, …

Methodes om snurken te verminderen (slaapstoornissen)

Enkel met expliciete goedkeuring van de arts:

Ondersteuning bij zware en/of chronische ziekte (kanker, ms, …)

Ter voorbereiding en ondersteuning van chirurgische ingreep.

Ik ben geen dokter, stel geen diagnoses en behandel geen symptomen.
Ik ben wel een facilitator, een gids
en katalysator.

Uiteindelijk ben jij het zelf
die genezing mogelijk maakt.

Christian Titeca
Healing facilitator / Triggering Selfhealing