Afspreken of niet ?

De wereld, een plek waar ik me nooit echt thuis voelde en tegelijk een plek waar ik de wildste avonturen mocht beleven en nog beleef.

De dankbaarheid voor de stem vanbinnen die me al dit ganse leven vergezelt en informeert, inspireert en begeleidt.

De momenten dat ik het moeilijk had met mezelf zijn zo goed als voorbij en werden momenten dat ik het moeilijk kreeg met de moeilijkheden van de ander maar is er werkelijk een verschil?

Mijn hypnose praktijk die ik destijds opzette zonder een specifieke doelgroep in gedachten maar met de ‘nobele’ bedoeling om de ander te helpen trok de meest diverse mensen aan, waaronder een grote groep die zich diep ongelukkig door het leven trekken.

En toen werd een gevoel dat ik half negeerde bevestigd.

Tijdens een ontmoeting, met een intens verdrietige mens werd ik meegesleurd in de rauwste emoties en omdat die mens zich helemaal opsloot in dat lijden en hulp resoluut afwees, zat ik erbij en keek ernaar, zelf geraakt tot in het diepst van mijn mens-zijn, niet in de mogelijkheid iets te doen en beseffende dat het niet verantwoord was om daar weg te gaan tot de situatie zich, enigszins stabiliseerde.

Het is één van die sleutelmomenten en soms vergt het een uitzonderlijke gebeurtenis als deze om de sleutel aan te nemen en de volgende deur te openen.

Mijn missie is altijd geweest om rust in de wereld te brengen vanuit een innerlijke blijheid en vanuit het besef dat dit leven niet Hèt leven is, maar slechts een dunne schil, een verhaal, dramatisch beleefd en in die zin niet bepaald een illusie, maar toch, slechts een verhaal.

En een mens opgesloten in het persoonlijke verhaal is geenszins bereid dat verhaal los te laten en verdedigt het op halsstarrige wijze en vaak zelfs op een nietsontziende agressieve manier.

Helpen is helpen als de ander daarom vraagt en zich dan helemaal openstelt.

Mijn eigen verhaal wijst in de richting van een werkelijker leven.

Een leven dat geleefd mag worden vanuit een diepe liefde.

Een leven dat een eigen verhaal weeft EN waarde ontleend aan die diepere werkelijkheid.

Het besef ook dat elk moment alles in zich heeft en een volgend moment nooit komt.

Het verband met mijn hypnose praktijk en hoe ik dat stukje verhaal in de komende tijd wil bijwerken is duidelijk. Elk mens in zijn evolutie naar het Licht krijgt hulp aangeboden in de juiste vorm, de juiste proportie en dus op de meest geschikte manier op dat specifieke ogenblik.

En ik ben in veel (de meeste?) gevallen niet de juiste persoon.

Het is daarom de hoogste tijd om jullie nog duidelijker te informeren welk ‘denk’-model ik benut zodat je kunt voelen of deze aanpak bij jou resoneert.

Daar is in de eerste plaats wat ik vertaal in: Bewuste Aanwezigheid.

Je zou het je kunnen voorstellen als het oorspronkelijke Zijn of datgene wat altijd Is of praktischer nog, het veld waarbinnen alles gebeurd en ook datgene wat ons allen verbindt.

Het fysieke lichaam is dan een activiteit binnen dat veld dat door zijn aard een wereld ervaart waarin alles van elkaar gescheiden lijkt, dingen, mensen, dieren en zelfs de eigen gedachten.

Het is die doorgetrokken gepercipieerde afscheiding die het lijden veroorzaakt.

Een mens die zijn kern en rustpunt ervaren heeft, zal zich geen zorgen meer maken over de tijdelijkheid van het fysieke lichaam maar zich richten op de lichtheid en schoonheid van elk moment.

En terwijl de wereld hierdoor niet lijkt te veranderen, zijn er wel degelijk waarneembare veranderingen in de nabijheid van zo’n mens.

En dat is waar ik voor sta, wat ik in de wereld breng.

Een gezond en fit fysiek lichaam is zeker en vast ook mijn persoonlijke wens maar de correcties die hiervoor nodig zijn gebeuren op een niveau die de klein-menselijke geest niet kan zien noch ten volle kan ervaren.

Hypnose werkt naast de reguliere geneeskunde goed om symptomen te verhelpen of te ondersteunen in genezingsprocessen, maar als de oorzaak niet wordt aangepakt, komen deze in één of andere vorm toch terug en zo blijven we bezig.

In een cursus voor wonderen (a course in miracles) wordt beschreven en verwezen naar dat ultieme moment van ontwaken dat op zich geen spectaculaire ervaring met zich meebrengt maar wel een diepe rust en vrede die zich in een mensenleven manifesteert onder vele vormen waaronder zelfvertrouwen, de blijheid van ‘er’ te zijn en dus ook de healing op alle niveau’s waaronder het emotionele en fysieke lichaam.

Lees dat laatste nog eens en sluit je ogen en vraag je eigen innerlijke wijsheid of een afspraak met mij een juiste volgende stap is. Wat is het wat je nodig denkt te hebben? Wat is het wat je werkelijk nodig hebt? Ben je bereid om je geloof in slechts een lichaam los te laten? Kun je je voorstellen dat je meer dan dat bent?

Als er iets is, iets van betekenis, dan is het dat ik je kan helpen herinneren aan je werkelijke zelf, de eigen mogelijkheden en dus ook je eigen connectie om dat dan door te trekken naar je fysieke bestaan.

Een mens verbonden met Alles wat is, maakt alle verschil.

Christian

Spirituele coaching 🙂