Juist of onjuist ?

Je ontdekt altijd de juiste persoon,
op het juiste moment,
met de juiste boodschap.

De term ‘juiste’ is echter beperkt en past enkel binnen een relatieve werkelijkheid.
En een relatieve werkelijkheid komt voort uit een persoonlijke kijk op de wereld.
En een persoonlijke kijk is slechts het resultaat van generatie op generatie programmatie.

Wie ben jij dan echt?

Zelfkennis slaat zeer zeker niet op dat geprogrammeerde kleine zelf.
Zelfkennis slaat zelfs niet op een zelf, maar op het weten “Ik ben”.
Het is een volledig aanwezig zijn, hier en nu, en dus buiten de tijd.
En het geeft toegang tot alles, in tegenstelling tot het kleine zelf.

Waarom is deze informatie belangrijk?

Het werkelijke probleem is de totale identificatie
met geest en lichaam en bij extensie ‘de wereld’.

Als hypnotherapeut werk ik echter niet voor het lichaam en zelfs niet voor het dagdagelijkse denkende zelf dat nochtans de opdracht formuleert.
Dat dagdagelijkse denken is trouwens helemaal niet zelfstandig maar wordt aangestuurd vanuit diepere lagen. Weinigen (niemand?) bepalen 100% van de tijd wat te denken, wat te voelen of te ervaren. We zijn eigenlijk overgeleverd aan de bij wijle zelfs fratsen van bepaalde delen van het onbewuste.
En toch,
datzelfde onbewuste heeft tot taak het persoonlijke zelf te beschermen en de stabiliteit van de veruiterlijkte werkelijkheid in stand en stabiel te houden.
Maar dat ‘in stand houden’ kan ook tot problemen leiden. Bijvoorbeeld, het in stand houden van een gedrag dat vroeger mogelijk een positief doel had maar nu eigenlijk niet meer van toepassing en eerder hinderlijk is. Dat kan dan op vraag van het bewuste zelf en in samenwerking met het innerlijke zelf makkelijk aangepast of vervangen worden door een gezonder of gewenst gedrag.

Die onbewuste geest is trouwens ook een poort naar nog diepere lagen en verbindingen van ons zijn. In die zin is het onbegrensd en kunnen werkelijk ongelooflijke resultaten behaald worden.

Wat is mijn taak?

Ik breng je diepere bronnen en je eigen mogelijkheden in herinnering.
Binnen de door mij gefaciliteerde trance maak je verbinding met méér van jezelf en ervaar je dat grotere zelf ook echt.
Het resultaat is altijd, soms meteen, soms op termijn, meer vertrouwen en een onbevreesde heldere kijk en werkelijk begrip van datgene wat je drijft.
Je kan er dan voor kiezen om je creatieve intuïtieve of innerlijke zelf meer ruimte te geven in een evenwichtiger co-productie van de door jou gewenste werkelijkheid.

Ik ben ervan overtuigd dat jij weet of dit de juiste boodschap is en het juiste moment om te veranderen.
Stelt zich enkel nog de vraag: “Ben ik de juiste persoon?”

Voelen is weten!
Christian